Na opakowaniach produktów kosmetycznych często widnieją różne symbole, które niestety nie zawsze łatwo jest odszyfrować. Znajomość podstawowych znaków graficznych może pomóc w świadomym zakupie kosmetyków.

Poniżej zamieszczamy symbole najczęściej występujące na etykietach.

 

Symbol PAO (Period After Opening): jest to jeden z symboli obowiązkowych; symbol otwartego słoiczka z cyfrą informuje o okresie trwałości i przydatności produktu do bezpiecznego użytku po jego otwarciu . Na kosmetykach o trwałości przekraczającej 30 miesięcy producent nie ma obowiązku zamieszczać datę ważności, jednak musi umieścić znak PAO.

 

 

 

Ręka na książce: symbol ten przedstawia, że na ulotce dołączonej do produktu kosmetycznego zawarte są przez producenta ważne informacje. Dotyczą one najczęściej składu kosmetyku, sposobu użycia oraz ostrzeżenia związane z jego stosowaniem.

 

symbol ten informuje, że opis składu kosmetyku znajduje się pod etykietą, którą należy odkleić.

 

Znak „e” umieszcza się na towarach paczkowanych obok zawartości nominalnej produktu [g] lub [ml]. Informuje, że producent podczas paczkowania korzystał ze standardowego systemu kontroli wagi lub objętości.

 

symbol „odwrócony epsilon”: odnosi się do produktów aerozolowych; oznacza butelkę o określonej pojemności

 

ten znak również pojawia się tylko na opakowaniach produktów aerozolowych. Jest to symbol obowiązkowy. Liczba w ramce informuje o całkowitej pojemności pojemnika podanej w mililitrach.

 

produkt łatwopalny: symbol ten umieszczony jest na opakowaniach aerozoli. Informuje, iż produkt jest pod ciśnieniem, więc należy go chronić przed słońcem, nie przekłuwać oraz nie spalać (także po zużyciu). Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Produkt skrajnie łatwopalny oznaczona się dodatkowo znakiem „F+”.

 

”nie zawiera freonów”: oznacza, że jest to produkt bezpieczny dla warstwy ozonowej, jest wolny od freonów. Symbol ten czasami widnieje na wyrobach aerozolowych, jest on nieobowiązkowy, ponieważ jest całkowity zakaz stosowania freonów.

 

”nie testowane na zwierzętach”: symbol ten oznacza, że produkt jak również jego składniki nie były testowane na zwierzętach.

 

symbol „zielony punkt”: oznacza, że producent ma podpisaną umowę z organizacją odzysku i wspiera finansowo system recyklingu odpadów.

 

symbol „dbaj o czystość”: po zużyciu opakowanie z kosmetyku powinno trafić do odpowiedniego pojemnika na odpady, gdyż przeznaczone jest ono do odzysku i będzie ponownie wykorzystane.

 

symbol ten oznacza, że opakowanie przeznaczone jest do recyklingu

 

znak ten umieszczany jest dobrowolnie. Informuje z jakiego tworzywa zostało wykonane opakowanie. Skrót „Alu” oznacza, że opakowanie robione jest z aluminium.

 

symbol „UVA”: kosmetyk oznaczony tym znakiem graficznym spełnia wymogi Komisji Europejskiej w zakresie skuteczności ochrony przeciw szkodliwym wypływem promieniowania ultrafioletowego